TEKNAMOTOR, aprító, aprítók, daráló, darálók, faaprítók, gallyaprító, tuskómaró, tuskómaró, tarvágó, fűkasza, erdészeti gépek, fűkaszák, brikettálógép, pelletálógép, gallydaráló, gallyaprítók, pelletu/brikett és pellet gyártósor, malmok, hulladékok
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

NÉZZE MEG A BERENDEZÉSEKET

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELVEI

Az Európai Parlament és Tanács 2016.04.27 napi 2016/679 számú, a fizikai személyek védelme, a személyes adataik feldolgozása, ezen adatok szabad áramlása és a 95/46/WE direktíva hatályon kívül helyezése című Rendelet 13 cikkelye alapján (EU GDPR (eng) - European Union General Data Protection Regulation) (Európai Unió Hivatalos Lapja, L 119), tájékoztatjuk Önt arról, hogy:

 1. Az Ön személyes adatainak adminisztrátora a Teknamotor Sp. z o.o. (címadatok: Lengyelország, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Az Ön személyes adatainak feldolgozása a következők alapján történik:
  • 6 cikkely, 1 bekezdés, b pont) a szerződés megkötése előtti tevékenységek megtétele, a szerződés megkötése és annak végrehajtása céljából;
  • 6 cikkely, 1 bekezdés, c pont) a ránk háruló kötelezettségeink teljesítése céljából, mint például: a pénzügyi elszámolások lebonyolítása;
  • 6 cikkely, 1 bekezdés, f pont) a jogilag alátámasztott érdekeink megvalósítása céljából, mint például az esetleges polgári jogi követelések elhárítása, vagy érvényesítésének esetleges szükségessége érdekében.
 3. Az Ön személyes adatait az adatok konkrét feldolgozásához szükséges időtartamig őrizzük meg. Természetesen, az adatokat tároljuk a minket összekötő szerződés teljes érvényességi időtartama alatt, valamint abban az idő intervallumban, amelyet az ezzel kapcsolatos követelések rendezése megkövetel, tehát legalább a szerződés megszűnését követő 10 évig, vagy amíg a jogi előírások szerint meg nem szűnik az adatfeldolgozási kötelezettségünk.
 4. Az Ön személyes adatai címzettjei lehetnek olyan szervezetek, amelyek jogosultak személyes adatok fogadására az idevonatkozó jogszabályok alapján. Ezen kívül az adatok átadhatóak azon szervezeteknek, amelyek az adminisztrátor megbízásából adatfeldolgozási tevékenységet végeznek, mint például: informatikai szolgáltatók, követelések behajtása céljából adatfeldolgozást végző szolgáltatók, logisztikai cégek, szállítmányozó cégek, jogi képviselők, pénzügyi szervek.
 5. Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, azok javításához, törléséhez, feldolgozásuk mértékének korlátozásához, adatai átviteléhez, valamint ellenvetések megtételéhez.
 6. A személyes adatok jogellenes feldolgozása esetén Ön jogosult panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatal Elnökéhez.
 7. A személyes adatok megadása önkéntes, de az adminisztrátor által megkövetelt mértékű adatszolgáltatás megtagadása eredményezheti a szerződés megkötésének megtagadását és szolgáltatás elvégzésének meghiúsulását.
 8. Az adminisztrátor nem végez automatizált döntéseket, beleértve a profilalkotásból eredő döntéseket is.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
oldal tetejére